Wine

Nederburg Shiraz 750ML Bottle
KSh 1,785.00 KSh 1,785.00 1785.0 KES
Nederburg Pinotage Red Wine 750ML Bottle
KSh 1,785.00 KSh 1,785.00 1785.0 KES
Nederburg Merlot Dry Red 750ML Bottle
KSh 1,785.00 KSh 1,785.00 1785.0 KES
Nederburg Carbernet Sauvignon Wine 750ml Bottle
KSh 1,785.00 KSh 1,785.00 1785.0 KES
Drostdy Hof Grand Cru 750ml Bottle
KSh 760.00 KSh 760.00 760.0 KES
Drostdy Hof Claret 750ML Bottle
KSh 760.00 KSh 760.00 760.0 KES
Drostdy Hof Claret 5 liters Box
KSh 3,900.00 KSh 3,900.00 3900.0 KES
Drostdy Grand Cru 5 liters Box
KSh 3,900.00 KSh 3,900.00 3900.0 KES
Cellar Cask Sweet White 750ml bottle
KSh 885.00 KSh 885.00 885.0 KES
Cellar Cask Sweet Red 750ml bottle
KSh 885.00 KSh 885.00 885.0 KES
Cellar Cask Sweet Red 5 liters Box
KSh 3,840.00 KSh 3,840.00 3840.0 KES
4th street sweet white wine 750ML Bottle
KSh 775.00 KSh 775.00 775.0 KES
4th street sweet white wine 5L Box
KSh 3,680.00 KSh 3,680.00 3680.0 KES
4th street sweet red wine 1500ML Bottle
KSh 1,595.00 KSh 1,595.00 1595.0 KES
4th Street Sweet Red Wine 5L Cask
KSh 3,680.00 KSh 3,680.00 3680.0 KES